Co słychać? - Artykuły

Artykuły

Maluchy w Kaśminie

Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka w Siennicy wzorem roku ubiegłego odwiedziły pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej KAŚMIN w Drożdżówce.

Autor: (aj)

Rosjanie z Chopinem

Tuż przed wiosenną przerwą świąteczną w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy miał miejsce niezwykły koncert.

Autor: (aj)

Turystyka partnerska

Podczas siennickiego Dnia Patronów doszło do precedensu na skalę Mazowsza

Autor: (aj)

Cyber-strachy w Siennicy

W miejscowym zespole szkół nauczyciele przeżyli sympozjum naukowe o bezpieczeństwie uczniów w cyberprzestrzeni, które winno być wyzwaniem dla środowiska wychowawczego. Zostało ono poprzedzone warsztatami dla uczniów gimnazjum, technikum i szkoły zawodowej.

Autor: (aj)

Zimowe zwierzaki

Po raz pierwszy Zespół Szkół w Siennicy był organizatorem konkursu przyrodniczo- fotograficznego – Jak pomagamy zwierzętom przetrwać zimę? Do rywalizacji przystąpiły obydwa gimnazja gminne, ale wśród szkół podstawowych odbyła się bratobójcza walka między uczniami SP w Siennicy.

Autor: (aj)

Siennica na balu

Dawno już wybrzmiał polonez w Zespole Szkół im. Gnoińskich w Siennicy. Niemniej jednak warto na chwilę do niego wrócić przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze – do finiszu edukacji w siennickiej szkole dobiega pierwszy rocznik technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po drugie – w tym roku poloneza pierwszy raz poprowadził dyrektor Zbigniew Piłatkowski.

Autor: (aj)

Naturalni siennicznie

Wstyd przyznać, ale nie wszyscy Polacy wiedzą, iż mieszkają na terenach cennych przyrodniczo lub w pobliżu obszarów uznanych za europejski skarb przyrody. Aby przekonać samorządy gmin i społeczności lokalne do właściwego gospodarowania na tych obszarach i tworzenia nowych, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku buduje porozumienie wokół sieci Natura 2000.

Autor: (aj)

Siennica w Poroninie

Ferie to czas kiedy wszyscy uczniowie i nauczyciele powinni odpocząć po pierwszym szkolnym semestrze.

Autor: (aj)