Co słychać? - Artykuły

Artykuły

Więcej ścieków

W czwartek 30 listopada 2017 r. wójt Bogdan Świątek-Górski podpisał umowę pomiędzy gminą Latowicz a Konsorcjum firm Adamczyk i Syn i Quantum-Bio na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej.

Autor: (jaz)

Latowicz do odnowy

Tylko do połowy grudnia trwa konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania centrum Latowicza, czyli terenu położonego pomiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych.

Autor: (jaz)

Dotacje po staremu

Rada gminy Latowicz co roku uchwala bardzo lakoniczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – stwierdziła sekretarz Barbara Zgódka.

Autor: (łk)

Stypendialne targi

System oświatowy w gminie Latowicz jest zwarty i czytelny. Opiera się na dwóch placówkach – w Latowiczu oraz Wielgolesie i jej filii w Dębem Małym. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2016/2017 również było skondensowane, a uzupełnił je komentarz dyrektorów...

Autor: Łukasz Kuć

Pierwszy niepodległościowy

W niedzielę po Święcie Niepodległości na orliku w Latowiczu zorganizowano I Turniej Niepodległościowy. Przystąpiło do niego 8 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy po cztery zespoły. Spośród nich dwie najlepsze awansowały do kolejnej fazy turnieju.

Autor: (łk)

Siedziba frasunków

Władze gminy Latowicz mają problem. Perspektywa budowy nowoczesnej siedziby dla biblioteki wcale się nie przybliża, a możliwości zorganizowania innego miejsca, które będzie kulturalną przystanią dla lokalnej społeczności, zdają się być nader ograniczone. Idealną lokalizację ma budynek po dawnej aptece, ale na razie jest on tylko źródłem problemów...

Autor: Łukasz Kuć

Żywioł w Dębem

W ostatnim dniu października w Dębem Małym w gminie Latowicz miał miejsce groźny pożar. Ogniem zajęły się zabudowania gospodarcze oraz przylegający do nich garaż. Kiedy na miejsce przybyła straż, płonęło całe poddasze obory ze składowanymi na nim płodami rolnymi oraz garaż.

Autor: (kpp)

Trojaki na braki

W gminie Latowicz liczącej 5431 mieszkańców żyje 287 seniorów i aż 623 seniorek. Oznacza to, że co drugie małżeństwo ma szansę doczekać złotych godów. Statystyki są mniej przyjemne, bo im więcej lat, tym mniej mężczyzn. Tak więc we wsiach na jednego wdowca przypada trzy a nawet cztery wdowy. Tym większe uznanie parom, które mimo półwiecznego pożycia wciąż są razem...

Autor: J. Zbigniew Piątkowski

Sacrum i piłka

W Wielgolesie zorganizowano pierwszy Turniej o Puchar Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Pani Wielgoleskiej. Organizatorem rozgrywanych na miejscowym orliku zawodów był proboszcz Dariusz Franczak oraz Mateusz Ostolski. Do turnieju przystąpiło siedem drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Do półfinałów miały awansować po dwie najlepsze drużyny z grupy.

Autor: (łk)

Setka w Transborze

OSP w Transborze to już trzecia po Latowiczu i Chyżynach strażacka stulatka w gminie Latowicz. Uroczystość rozpoczęła się mszą polową, którą celebrował ks. Dariusz Franczak z parafii w  Wielgolesie. Wśród zaproszonych gości było 14 pocztów sztandarowych, prezesi rożnych szczebli OSP, samorządowcy i mieszkańcy wsi

Autor: (jaz)

Dębe z kierownikiem

Prawdziwa słowna batalia została stoczona podczas sesji rady gminy w Latowiczu, a jej powodem była uchwała dotycząca nauczycieli. Chodziło o obniżkę obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a jeszcze konkretniej o sprawę szkolnej filii w Dębem Małym.

Autor: (łk)

Otwarcie z okazją

Władze gminy Latowicz postanowiły wykorzystać obecność wicewojewody Sylwestra Dąbrowskiego i oficjalnie otworzyły drogę, która została wykonana ze wsparciem środków wojewódzkich. Wprawdzie zmodernizowane ulice Senatorska i Stary Rynek, bo to o nich mowa, były już używane od dłuższego czasu, ale dotychczas nie doszło do ceremonii przecięcia wstęgi.

Autor: (łk)

Próba po zgodzie

Samorząd gminy Latowicz w sierpniu podjął stanowisko, w którym sprzeciwia się przeprowadzeniu linii energetycznej 400 kV przez jej terytorium w przedstawionym kształcie, oczekując konsultacji z mieszkańcami. Jednak po kilku dniach do urzędu wpłynęło pismo informujące, że PSE uznają etap konsultacji za zakończony. Z tego powodu władze Latowicza postanowiły skierować się do wojewody, bo to on wydaje ostateczną decyzję...

Autor: Łukasz Kuć

Pakty na ostrzu

Władze gminy Latowicz, idąc śladem Cegłowa, postanowiły przyjąć oficjalne stanowisko w sprawie budowy linii 400 kV. Radni wraz z wójtem krytycznie ocenili dotychczasowe działania odpowiedzialnych za tę inwestycję Polskich Sieci Energetycznych, twierdząc, że nic sobie nie robią z głosu lokalnej społeczności...

Autor: Łukasz Kuć

Deszcz jak leszcz

Dożynki rozpoczęły się o godzinie 12.00 mszą świętą sprawowaną przez ks. wikariusza Mateusza Szewczyka. Po mszy św. korowód dożynkowy z ośmioma wieńcami i koszami dożynkowymi przeszedł na plac przed kościołem. Pierwszy raz od wielu lat wieńce z Latowicza, Lalin, Iwowego, Oleksianki, Redzyńskiego, Wężyczyna, Strachomina, Dębego Małego nie stroiły sceny, bo lało ja z cebra. Na szczęście gmina zadbała o pojemne namioty...

Autor: (jaz)

Ludny zastój

Wójt gminy Latowicz ma dobry zwyczaj, który polega na corocznym przedstawianiu sprawozdania z działalności wójta. Jest to jednak de facto raport o stanie gminy, ponieważ zawiera najważniejsze dane liczbowe, które w zwięzły sposób charakteryzują gminę pod względem demografii, gospodarki, spraw socjalnych czy kulturalnych. W ten sposób poznajemy ogólny kierunek zmian...

Autor: Łukasz Kuć

Zobacz więcej: [1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [14]