Co słychać? - Artykuły

Artykuły

Sprzęt na jakość

Poczucie bezpieczeństwa jest dla każdego z mieszkańców jednym z najważniejszych aspektów życia. Świadomość, że w razie niespodziewanego zagrożenia takiego jak pożar, lokalne podtopienia czy wypadek drogowy zawsze i szybko otrzymamy profesjonalną pomoc pozwala mieszkańcom na spokojny byt. Aby niesiona pomoc mogła być jeszcze bardziej efektywna konieczne jest zapewnienie druhom odpowiedniego sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Autor: jaz

Awans prawdziwy

   O tym, że czas płynie nieubłaganie szybko, przekonać mogli się rodzice
dzieci urodzonych w latach 2005 i 2006. Tak niedawno zaprowadzali swoje pociechy
do przedszkola, a tu już pora do szkoły. We wrześniu w dębskich szkołach naukę w
pierwszej klasie rozpoczęło 89 dzieci. W pierwszym miesiącu prawdziwej edukacji,
nowi uczniowie nie tylko poznawali pierwsze litery i cyfry, ale również szkolne
zAwyczawje i obycazaje.

Autor: J. Zbigniew Piątkowski

Zobacz więcej: [1]      «      22   |   23   |   24   |   25   |   26