Siennica naukowa

Pomimo zbliżających się wakacji, nauczyciele i uczniowie uczestniczący w projekcie „Girls into Global STEM” w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich postanowili zorganizować spotkanie z nauką pod hasłem „Przedmioty ścisłe dla każdej i każdego”. W wydarzeniu, które odbyło się 14 czerwca 2018 roku, uczestniczyli zaproszeni nauczyciele i uczniowie z gimnazjów powiatu mińskiego

Bliskie ścisłe

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań projektowych, zaprezentowanie opracowanych przez zespoły uczniowskie eksperymentów oraz materiałów przygotowanych dla nauczycieli.
Zgromadzonych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siennicy uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości powitał dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski oraz koordynatorka projektu Katarzyna Zembrzuska.
Zrealizowane w projekcie pomysły przedstawili w formie wywiadu uczniowie klasy II gimnazjum Martyna Osiak i Adrian Broda. Prezentacją wykonanego  przez zespół uczniowski e-booka zajął się absolwent Karol Duszczyk, który jest autorem interesujących animacji. Podczas wydarzenia nie zabrakło wystąpienia Hanny Zielińskiej –koordynatorki projektu z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Program spotkania obejmował także wykłady wygłoszone przez dr hab. Urszulę Zajączkowską z wydziału leśnego SGG W oraz dr hab. Beatę Krasnodębską-Ostręgę z wydziału chemii UW. Zgromadzeni w sali gimnastycznej goście oraz uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali znakomitych, wzbogaconych filmami i fotografiami wystąpień wykładowczyń.
Przerwę między kolejnymi etapami wędrówki w świat nauki wypełnił pyszny posiłek, który dostarczył energii do następnych zajęć, którymi były warsztaty dla uczniów i nauczycieli.
Marta Jackowska-Uwadizu przygotowała dla uczniów warsztat z edukacji globalnej o intrygującym pytaniu – Gdzie jest koniec świata? Drugą część zajęć – ekologicznie, czyli logicznie – poprowadzili uczniowie z Zespołu Szkół w Siennicy pod opieką Sylwii Zbiciak. W programie znalazły się m.in. zabawy zachęcające do refleksji nad ekologicznym trybem życia, demonstracja eksperymentów wykonanych przez uczestników projektu „Girls into Global STE M” i quiz interaktywny.
O roślinach i ich znaczeniu w ekosystemach opowiadał podczas spaceru z młodzieżą w ogrodzie szkolnym Robert Milewski Zastępca Nadleśniczego z  Nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim.
Warsztaty dla nauczycieli dotyczące zwiększania udziału dziewcząt w nauce przedmiotów ścisłych przeprowadziła Hanna Zielińska z CEO. Prezentowaniem eksperymentów, które mogą uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne zajęły się nauczycielki Zespołu Szkół w Siennicy Elżbieta Gałązka i MarzenaAugustyniak-Chojecka.
Wydarzenie zakończyło posadzenie pamiątkowego drzewa na cześć znakomitych kobiet – Wangari Maathai, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, działaczki na rzecz kobiet i ekologii oraz Hipolity Gnoińskiej, nauczycielki i patronki Zespołu Szkół w Siennicy.
Nad przebiegiem całego wydarzenia czuwał niezastąpiony Kuba Mazek – uczeń klasy 3a gimnazjum oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, a całość koordynowała Marzena Augustyniak-Chojecka.

Numer: 25 (1081) 2018 Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *