Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich od kilku lat kształci młodzież na kierunkach technicznych. Dyrekcja i pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby rozszerzyć atrakcyjność nauczania w Siennicy. W ostatnich dniach, podczas Targów Edukacyjnych w Lublinie podpisała list intencyjny z PGE Dystrybucja otwierający możliwość wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą energetyczną.

Siennica energetyczna

Wsparcie kształcenia zawodowego to działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. W pierwszej kolejności realizowana będzie klasa patronacka, dalej staże i praktyki, aż po wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodu elektryka czy energetyka. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego ustalany będzie szczegółowy zakres współpracy uwzględniający różne formy jak wycieczki edukacyjne, konkursy dla uczniów, nieodpłatne i odpłatne staże, zajęcia prowadzone przez pracowników PGE, programy stypendialne, dni otwarte i targi.

Mają nadzieję, że młodzi ludzie podejmą naukę na wymagającym, ale przyszłościowym kierunku.

Numer: 14 (1070) 2018 Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *