Rada gminy Latowicz co roku uchwala bardzo lakoniczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – stwierdziła sekretarz Barbara Zgódka.

Dotacje po staremu

Jest ich tak mało, że praktycznie żadne zmiany nie są konieczne. Wprawdzie na przyszły rok na ten cel przeznaczono 64 tys. zł, czyli o 10 tys. zł mniej niż poprzednio, ale niewiele  to zmienia. Brakująca suma szła bowiem na uczniowskie kluby sportowe, które i tak działają w ramach szkół. Gmina może je więc wspierać w inny sposób, a te 10 tys. zostanie w budżecie z przeznaczeniem właśnie na sport i kulturę.
Przyjęty program skierowany jest w zasadzie tylko do klubów sportowych i ochotniczych straży pożarnych. Gmina Latowicz nie należy bowiem do tych samorządów, w których działa wiele organizacji pozarządowych. Pieniądze zostanę więc także w 2018 roku rozdysponowanie zgodnie z tym, co było w poprzednich latach.

Numer: 48 (1052) 2017 Autor: (łk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *