Siennica rewitalizacji

Radni gminy Siennica już w końcówce zeszłego roku przyjęli program rewitalizacji na lata 2016-2023. Na razie jednak nie trafił on do realizacji, bo znalazły się w nim zapisy, które trzeba było  poprawić. Podczas wrześniowej sesji podjęto więc odpowiednią uchwałę, która pozwoli na wdrożenie w życie przynajmniej części zadań wyznaczonych w programie rewitalizacji...

Trójka degradacji

Program Rewitalizacji Gminy Siennica na lata 2016-2023 wpisuje się w założenia zawarte w Narodowym Planie Rewitalizacji. Jest to dokument o charakterze  ogólnokrajowym, którego celem jest poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. I właśnie to samo ma się dokonać w wymiarze lokalnym – między innymi w gminie Siennica.
Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że za obszary zdegradowane można uznać trzy miejscowości – Siennicę, Żaków i Grzebowilk. To właśnie tam zdiagnozowano stan  kryzysowy z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, gospodarczych lub przestrzenno-funkcjonalnych. We wspomnianych trzech wsiach dopatrzono się największego bezrobocia, a także problemów z wyposażeniem w infrastrukturę społeczną i techniczną, ale inne wskaźniki nie zawsze były już tak jednoznaczne. Podwyższonym poziomem ubóstwa charakteryzowała się bowiem jeszcze Pogorzel, ale Żaków już nie. Z kolei w przestępczości razem z Siennicą przodował właśnie Żaków. Sprawdzono też zanieczyszczenie środowiska, co wykazało, że obszarem kryzysowym jest także Nowa Pogorzel.

Jakie są plany na przezwyciężenie tych patologii? Ogólny zarys polega na zwalczaniu bezrobocia poprzez powstawanie nowych miejsc pracy, a także system szkoleń aktywizujących. Zostanie położony większy nacisk na ochronę środowiska i turystykę. Wsparcie ma otrzymać także oświata, a mieszkańcy będą mieli gdzie spędzać wolny czas.
Są także konkretne plany dwunastu projektów. Część z nich doczeka się realizacji całkiem niedługo, ale na inne na pewno trzeba będzie poczekać. Pierwszy to powołanie Akademii Rodziny, której zadaniem będzie wsparcie 10 najbardziej potrzebujących rodzin, drugi zakłada organizację spotkań wspierających integrację międzypokoleniową, trzecim projektem są kursy doszkalające dla bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wśród bardziej materialnych pomysłów są modernizacje. W Siennicy będzie to OSP i jej otoczenie, a także kompleks budynków ZS i stadion, również kościół – podobnie jak w Grzebowilku, gdzie do świetności chcą doprowadzić też budynek cegielni. Wśród planów jest jeszcze termomodernizacja szkoły w Żakowie, siłownia zewnętrzna w Siennicy oraz kanalizacja.
Wszystkie zadania mają kosztować, bagatela, 17 mln zł. Jednak gmina planuje wyłożenie tylko niewiele ponad 3 mln zł z własnych środków, a resztę stanowić mają różnego rodzaju dofinansowania. Skala planów jest więc znacząca. Przypomnijmy bowiem, że budżet gminy Siennica to zazwyczaj ok. 32-34 mln zł.

Przygotowaniem prawnego i społecznego zaplecza realizacji programu rewitalizacji ma się zająć powołany specjalnie w tym celu zespół. Oczywiście realizacja należy  bezpośrednio do wójta, ale pomoc grupy urzędników kierowanej przez wicewójta i przewodniczącego rady gminy może okazać się bardzo pomocna. To oni mają szukać źródeł finansowania, spotykać się z mieszkańcami i przeprowadzać wszelkie analizy.
Które z tych ambitnych planów uda się zrealizować? Wszystko zależy od sprawności w uzyskiwaniu dofinansowań, bo gmina swoimi środkami nie jest w stanie udźwignąć takich wydatków

Numer: 39 (1043) 2017 Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *