Tydzień z prawem (182)

Od 1 lutego 2016 roku jestem zatrudniona w salonie fryzjersko-kosmetycznymna 3-letnią umowę o pracę z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Wczoraj szefowa wróciła z urlopu i  powiedziała, że likwiduję nasz salon, bo jej się nie opłaca prowadzić go w tym miejscu. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale szefowa ma kilka salonów i zatrudnia około 30 osób. Jakie są moje uprawnienia jako pracownicy... Czy mogę żądać, aby zamiast zwolnienia przeniosła mnie do innego swojego salonu...

Najmita do syta

Zmieniony 22 lutego 2016 roku Kodeks Pracy zmienia także okresy wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony i określony, które uzależnia od  okresów zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynoszą one 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy i 3 miesiące po zatrudnieniu co najmniej 3 lata. Celem powyższej regulacji było zapewnienie pracownikom na czas stabilizacji.
Niestety, nie dotyczą one osób, które zawarły umowy przed zmianą KP. W pani przypadku mamy 2 tygodniowy okres wypowiedzenia.
Ponieważ pani zwolnienie związane jest z likwidacją salonu i przyczyna leży po stronie pracodawcy, proszę dokładnie sprawdzić, ilu pracowników było zatrudnionych na umowy o pracę. Jeżeli więcej niż 20 to będzie miała zastosowanie ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących  pracowników. I w takim przypadku będzie pani miała prawo do odprawy pieniężnej w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Gdyby była pani zatrudniona od 2 do 8 lat, miałaby prawo do dwumiesięcznego wynagrodzenia, a ponad 8 lat daje prawo do trzymiesięcznej odprawy.
I na koniec odnoszę się do ostatniego pytania, czy szefowa ma obowiązek przenieść panią do innego salonu... Nie ma, ale może oczywiście to zrobić za obopólną zgodą.

Numer: 34 (1038) 2017 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *