Tydzień z prawem (181)

Jestem w trakcie rozwodu, mam nowego partnera, więc martwią mnie tylko kwestie majątkowe. Mam z mężem dwa mieszkania, ale niestety obciążone kredytami. Po  przeanalizowaniu całej sytuacji doszliśmy do porozumienia, że każde z nas zatrzyma po jednym i zgodnie podzieliliśmy się też innymi rzeczami. Ale jak podzielić majątek wspólny? Czy konieczne jest założenie drugiej sprawy w sądzie? Jakie są terminy, bo nie chciałbym opóźniać samego rozwodu...

Szybki podział

Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Na wniosek jednej ze stron sąd okręgowy może orzec o kwestii podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernych trudności i zwłoki w postępowaniu.
W opisanym przypadku jeżeli rzeczywiście jest zgoda, może się to udać już w trakcie rozwodu, ale warto zgłosić ten wniosek z proponowanym sposobem podziału jeszcze przed rozprawą.
A po rozwodzie możliwe są dwa sposoby podziału – umowny oraz sądowy. Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału.  Wówczas wystarczy umowa pomiędzy stronami, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku pomiędzy byłych małżonków. Wystarczy umowa pisemna, w której określicie skład majątku i sposób podziału z kwotami ewentualnych dopłat i sposobu spłaty. W sytuacji, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowę pod rygorem jej nieważności trzeba sporządzić w formie aktu notarialnego.
Jeśli chodzi o sądowy podział majątku to zgodnie z art. 566 KPC, w sprawie podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej właściwy jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku. Wniosek o sądowy podział majątku wspólnego powinien zawierać wyrok orzekający rozwód oraz informacje, co się w nim znajduje. Warto pamiętać, iż co do zasady, przy podziale majątku wspólnego uwzględnia się stan majątku z chwili zniesienia współwłasności, a wartość tego majątku z chwili orzekania.
Przepisy prawa nie zakreślają natomiast terminu, w jakim wniosek o podział powinien zostać wniesiony. Oznacza to, iż wniesienie wniosku o podział przez którąkolwiek ze stron nastąpić może zarówno zaraz po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego jak i po kilkunastu latach. Nie należy z nim zwlekać, bo z biegiem lat dowody, które należy  przedstawić w postępowaniu mogą ulec zniszczeniu bądź zaginąć, co może znacznie utrudnić dochodzenie roszczeń względem drugiego byłego małżonka.

Numer: 32 (1036) 2017 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *