Dobre absolutoryjne

Podczas posiedzeń rady gminy w Dobrem atmosfera często jest napięta, a nawet najbardziej neutralny temat potrafi wywołać długą dyskusję. Tym bardziej powinno się tak stać w przypadku uchwały absolutoryjnej dla wójta Tadeusza Gałązki. Jednak akurat ten punkt czerwcowej sesji przebiegł nadzwyczaj spokojnie...

Dziwy spokoju

Podczas sesji wójt nie odczytał sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Stało się to podczas wcześniejszego posiedzenia komisji. Teraz był tylko czas na dyskusję i głosowanie – najpierw nad samym sprawozdaniem, a później nad udzieleniem wójtowi Tadeuszowi Gałązce absolutorium.
O dziwo, żadnych pytań nie było. Nawet radny Piotr Sadurski, który przy innych punktach często zabierał głos, teraz żadnych wątpliwości nie miał. Wprawdzie dokładnie wypytał wójta podczas posiedzenia komisji rewizyjnej, więc teraz nie miał już takiej potrzeby.
Warto jednak przyjrzeć się finansowemu sprawozdaniu. Okazuje się, że dochody udało się wykonać prawie w całości, bo w 98,45%. W sumie wyniosły one 23 440 230 zł. Z wydatkami było już trochę gorzej, bo wykonano je w 92,73%, co daje sumę 22 834 464 zł. W ciągu 2016 roku budżet ulegał wielu zmianom, a największą kwotę dopisano w ramach realizacji programu Rodzina 500+. Ostatecznie więc zamiast planowanego deficytu w wysokości 814 672 zł, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 605 765 zł.
Na niższy procent wykonania wydatków wpłynął plan wydatków majątkowych, w którym zakładano wyższe nakłady na zadania inwestycyjne. Na ten cel wydano 2 038 195 zł, co stanowiło tylko 68,67% zakładanej wcześniej kwoty. Największą różnicę widać w przypadku budowy infrastruktury wodociągowej, na którą wójt i radni chcieli przeznaczyć 968 067 zł, a zdołali wydać tylko 199 027 zł.
Największe inwestycje w 2016 roku wiązały się drogami, które są oczkiem w głowie wójta Gałązki. Jak twierdzi, musi naprawić wieloletnie zaniedbania w tej materii. Dlatego rozdysponowana na ten cel suma ponad 1,2 mln zł musi robić wrażenie. W niej zawierają się trzy największe inwestycje, które wykonano na drogach w Rudnie (367 667 zł),  Brzozowicy (470 706 zł) oraz Rąbierzy Kolonii (255 819 zł). Widać więc wyraźnie, że inwestycje drogowe stanowiły gros wszystkich wydatków majątkowych. Wśród pozostałych warto jeszcze wymienić dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego przez komendę powiatową OSP w kwocie 120 000 zł.
Gmina Dobre ma wysokie zadłużenie. Na koniec 2016 roku wynosiło ono 5 832 074 zł, co stanowiło 24,88% dochodów gminy. Innym problemem jest mała skuteczność ściągania należności. Okazuje się bowiem, że gmina powinna uzyskać jeszcze 823 268 zł, ale niska skuteczność komorników sprawia, iż nie udaje się pozyskać tych pieniędzy. Największe zaległości związane są z podatkami i opłatami (395 317 zł) oraz funduszem alimentacyjnym (324 261 zł).
Przewodniczący rady gminy Waldemar Szymański stwierdził, że budżet został wykonany wzorowo, więc nie było się do czego przyczepić. Tym właśnie tłumaczył jednomyślne zatwierdzenie przez radnych sprawozdania. Ale przy głosowaniu nad absolutorium wyłamał się Piotr Sadurski, który nie chciał tak łatwo przyznać pozytywnej noty wójtowi Gałązce i jego podwładnym.

Numer: 24 (1028) 2017 Autor: Łukasz KućKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *