Latowicz opłat

Podczas listopadowych i grudniowych sesji gminnych rad zazwyczaj uchwala się stawki podatków i opłat na przyszły rok. Niestety często zobowiązania te wzrastają – zwłaszcza w odniesieniu do wody oraz kanalizacji. Również w Latowiczu wójt zaproponował wyższe stawki, a argumentował to koniecznością zbilansowania wydatków i dochodów, bo gmina ciągle do ścieków dokłada.

Media zależne

Gdyby latowicki system wodno ściekowy potraktować razem, to będzie się on bilansował. Na wodzie gmina zarabia. W zależności od roku jest to 50, 70, a nawet ponad 100 tys. zł. Jednak w kwestii odprowadzania ścieków jest odwrotnie. Tutaj nie zarabiają, ale dokładają podane wyżej kwoty. W sumie więc wychodzą na zero.

Skąd więc podwyżki? Za wodę gmina mogłaby nie podnosić stawek dla części mieszkańców, ale po raz kolejny dało znać uzależnienie od SUW w Piasecznie, czyli zarządzanego przez gminę Mrozy. Zaopatruje on w wodę mieszkańców Stawka, Walisk, Wężyczyna, Kamionki, Dąbrówki oraz części Latowicza. Dyrektor mroziańskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawił więc wójtowi Bogdanowi Świątek-Górskiemu nowe stawki, które zakładały podwyżkę cen i które Latowicz musiał przyjąć. Żeby nie różnicować, władze zdecydowały, że podwyżką trzeba objąć też pozostałych, których obsługuje SUW w Chyżynach. Dlatego od nowego roku wszyscy będą płacić o 6 groszy więcej za lemetr sześcienny wody. Dla gospodarstw domowych będzie to 2,26 zł, 3,03 zł dla pozostałych, a opłata abonamentowa wyniesie 2,33 zł. Wszystko oczywiście netto.

Ze ściekami jest inaczej. Wójt uważa, że zbilansowanie wydatków i dochodów jest praktycznie niemożliwe, bo system ściekowy jest za mały. Obejmuje on tylko Latowicz oraz nie cały Wielgolas. Druga z wymienionych miejscowości w niedalekiej przyszłości zostanie w pełni skanalizowana, ale to niczego nie zmieni. Dlatego potrzebne są podwyżki cen. Na przyszły rok zaplanowano wzrost o 50 groszy, co sprawi, że odbiorcy z kanalizacją ciśnieniową zapłacą 4,20 zł netto, z grawitacyjną 4,40 zł, a pozostali 4,70 zł. Oczywiście nadal gmina nie będzie zarabiać, ale straty zostaną zmniejszone.

Wójt miał też dla mieszkańców gminy dobrą wiadomość. Przedstawił on projekty uchwał, które nie zakładają podwyżki podatku rolnego, od nieruchomości oraz środków transportowych. Wszystko pozostaje bez zmian.

Dodano jednak jeden nowy zapis. Dotyczy on zwolnień od podatku dla tych, którzy na swoim terenie mają wydzielone drogi wewnętrzne. Według wójta po takich drogach czy dróżkach poruszają się też często inne osoby, a właściciel musi płacić podatek. Dlatego dla dobra wspólnego należy go zwolnić z tego obowiązku.

Numer: 50 (1001) 2016 Autor: (łk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *