Mrozy oszukane

Czy to prawda, że na terenie gminy Mrozy, przy granicy z gminą Kałuszyn ma powstać składowisko śmieci, tak jak to jest napisane w Tygodniku Co słychać? – zapytał 10 grudnia 2015 Marcin Kokoszka, wskazując konkretny adres sieciowy owego listu do naszej redakcji. Wtedy były to tylko pytania i przypuszczenia, które dzisiaj stały się faktami. Śmierdzącymi faktami...

Śmieci na gapę

Marcin Kokoszka nie poprzestał na lakonicznym pytaniu, ironizując, że burmistrz Mrozów przygotował dla mieszkańców gminy Mrozy niespodziankę. Jest nią zanieczyszczone powietrze i smród unoszący się w gminie i okolicy. Czy to w ramach podziękowań za to, że mieszkańcy go szanują i dobrze się o nim wypowiadają? Czy to podziękowanie za wybór na kolejną kadencję?

Wójt mu nie odpowiedział na maila, bo wszystkiego mógł się dowiedzieć z sieci. Tam dyskusja wzmogła się od 3 grudnia, kiedy jeden z mieszkańców Warszawy pomyślał o zakupie działki w Mrozach i docelowo o przeprowadzeniu się na teren gminy. Zaniepokoił go Wojewódzki Plan Zagospodarowania Odpadami2016-2021, gdzie jest zapisana budowa składowiska odpadów w gminie Mrozy o pojemności 630 tys. m3 czyli planowany RI POK . Gdzie będzie usytuowane to składowisko?

– Faktycznie w projekcie zmian WPGO wpisano na wniosek jednego z przedsiębiorców lokalizację składowiska na granicy gminy Mrozy i gminy Kałuszyn. Lokalizacja ta jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania, który nie przewiduje takiego obiektu w żadnej części gminy. Obecnie trwają konsultacje społeczne WPGO, w ramach których wniesiemy o wykreślenie tego wniosku, ponieważ jest on niezgodny z MPZP oraz nie jest akceptowany przez władze samorządowe – odpowiedział Dariusz Jaszczuk.

To nie wszystko, bo 6 grudnia sprawą zainteresował się Krzysztof Laskowski i pilnie pyta, jakie działania zamierza podjąć burmistrz w związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski ulokowaniem składowiska odpadów- -wysypiska śmieci w Mrozach. Jestem ciekawy jak będą przebiegać konsultacje społeczne, działania informacyjne wobec mieszkańców i zmierzające do zaniechania planów MUW.

Burmistrz zastrzega, że wpisanie składowiska w Mrozach do projektu WPGO odbyło się bez jego wiedzy. Były prowadzone rozmowy o możliwości budowy zakładu do odzyskiwania surowców wtórnych i produkcji paliw (RD F), ale bez składowiska lub spalarni odrzutów z sortowni. Wpisanie do projektu WPGO gminy Mrozy jako miejsca potencjalnej lokalizacji wysypiska jest najprawdopodobniej działaniem jednej z firm, która ubiega się o taką lokalizację na terenie powiatu mińskiego.

I przypomina, że 25 listopada 2015 r. w trakcie konsultacji dotyczących projektu WPGO, które odbyły się w Siedlcach zapisy dotyczące zmiany przynależności gmin powiatu mińskiego do regionu gospodarki odpadami oraz budowy składowiska w Mrozach zostały przez Jaszczuka oprotestowane. Również 7 grudnia konwent wójtów i burmistrzów powiatu mińskiego na swoim posiedzeniu w Kałuszynie przyjął stanowisko w sprawie wykreślenia z projektu WPGO zapisu o lokalizacji składowiska w Mrozach. Obecnie gmina przygotowuje protest, który uchwali RM Mrozy 30 grudnia.

Burmistrz informuję, że od dłuższego czasu na stronie internetowej gminy Mrozy jest informacja o konsultacjach społecznych projektu WPGO i każdy z mieszkańców może wnieść swoje uwagi w terminie do 15 stycznia 2016 r. Jeśli jest potrzeba spotkania z mieszkańcami w celu bardziej szczegółowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, Jaszczuk jest do dyspozycji w umówionym terminie.

Zaczyna się dziać ciekawie, ale kto odpowie na pytanie, co za bydle podłożyło Jaszczukowi i Soszyńskiemu śmieciowąświnię...

Numer: 51/52 (950/951) 2015 Autor: Janko FridayskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *