Kałuszyn Niepodległej

Interesującym projektem, którego realizacji w roku Stulecia Odzyskania Niepodległości podjęło się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, jest prowadzone przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury zadanie NIEPODLEGŁA ZIEMIA MIŃSKA W KULTURZE I TRADYCJI. Jego celem jest dotarcie z inicjatywami kulturalnymi osadzonymi w tematyce patriotycznej do mieszkańców miejscowości w znacznej mierze pozbawionych swobodnego dostępu do innych wydarzeń kulturalnych…

Partycje tradycji

U podstaw zadania Niepodległa Ziemia Mińska w kulturze i tradycji leży przekonanie, iż dzięki jego realizacji możliwe będzie docenienie i upowszechnianie wiedzy z zakresu tradycyjnych wartości obecnych w kulturze pośród mieszkańców społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Rezultatem realizacji zadania ma być powstanie warunków umożliwiających rozwój aktywności twórczej w dziedzinie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa lokalnego i regionalnego. – Pragniemy skierować uwagę na tradycję i lokalny dorobek kulturowy, a także wydarzenia i postaci kształtujące tożsamość naszych społeczności, osadzając jednocześnie te działania w ich regionalnym oraz ogólnonarodowym kontekście – mówi prezes TPZK Grażyna Gójska. Dlatego centralnymi elementami realizowanego zadania były Koncert Patriotyczny o polskich drogach do wolności oraz wydanie jubileuszowego ROCZNIKA KAŁUSZYŃSKIEGO, w którym znajdziemy artykuły uznanych badaczy lokalnej historii, tradycji i kultury, takich jak Michał Dmowski, Anna Wierzbicka, Michał Chromiński, Eryk Szubiński czy Damian Sitkiewicz.

Objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe go prof. Piotra Glińskiego koncert przyciągnął 12 listopada do budynku OSP tak dużą liczbę odbiorców, iż wielu spośród nich musiało zadowolić się miejscami na korytarzu lub w sąsiedniej sali. Na scenie pojawili się artyści Zespołu Wokalno-Aktorskiego SONANTO, zaś wśród gości znaleźli się między innymi poseł Daniel Milewski oraz liczni samorządowcy. Koncert stanowił muzyczno-aktorską opowieść o polskiej walce o wolność na przestrzeni kolejnych czasów, wśród której nie zabrakło także odniesień do lokalnej tradycji. Uczestnicy mogli usłyszeć pieśni legionowe, powstańcze, wojenne, a także współczesne utwory takich artystów jak Agnieszka Osiecka, Jacek Kaczmarski czy Jan Pietrzak. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, w prezentowanych utworach można było znaleźć cały wachlarz emocji – od radości „Pierwszej Kadrowej”, przez rycerską dumę „Pierwszej Brygady”, werwę i humor ułanów, polski dramat z września 1939 roku, aż po młodzieńczy zapał Powstańców Warszawskich. W ostatniej części koncertu niezapomnianymi pieśniami bardów opozycji demokratycznej artyści na- wiązali także do czasów niedawnych – czyli epoki „Solidarności”.

Realizacji zadania towarzyszyły także wystawa KAŁUSZYN – MIASTO DWÓCH KULTUR. Pamięci Polaków ratujących Żydów oraz warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy mieli możliwość tworzenia potraw regionalnych, takich jak sójka mazowiecka, czy specjałów tradycyjnej kuchni polskiej i żydowskiej. Należy wszakże pamiętać, iż przed stu laty Kałuszyn był miastem w znacznej mierze zamieszkanym przez ludność żydowską.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej w ramach dofinansowania z programu Kultura - Interwencje 2018. Etno-Polska realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło także konkurs wiedzy dotyczący kultury i tradycji Ziemi Mińskiej. W konkursie brali udział uczniowie klas ponadgimnazjalnych. Maksymalna liczba punktów, którą można było otrzymać wynosiła 25. Taki rezultat osiągnęły Aleksandra Sarnecka oraz Karolina Wyglądała. Jeden punkt mniej otrzymali Julia Budzyńska, Dominika Bakuła oraz Mateusz Kowalski. Ci laureaci otrzymali pakiety nagród, złożone głównie z książek historycznych, ale także i innych pozycji. Wyróżnione zostały ponadto osoby, które w konkursie otrzymały 23 punkty, czyli Paulina Dróżdż, Weronika Godlewska, Adrianna Wieczorek, Julia Gańko, Ewelina Ciok, Natalia Dziugieł, Paulina Śluzek, Aleksandra Ruśplo oraz Urszula Lewandowska.  

Numer: 47 (1103) 2018 Autor: (dgm)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *