Ludwinów niepodległy

Koniec października 2018 roku był dla mieszkańców Ludwinowa czasem szczególnym. Nie dość, że odsłonięto pamiątkową tablicę przy pomniku pamięci poległych za Ojczyznę w 20 rocznicę odzyskania Niepodległości, to jeszcze miejscowa OSP wzbogaciła się o kapliczki św. Floriana…

Obrona przez patrona

Uroczystość poprzedziła patriotyczna msza ze sztandarami i odśpiewaniem Roty. Patriotyczny nastrój wzmagały mundury i władze gminy. Także Laur Wdzięczności ofiarowany Tomaszowi Pietraszkowi, którego GRANITEX był pomocny w wykonaniu kapliczki św. Floriana.

Ucztę historyczną z historią Ludwinowa w roli głównej przygotował Wojciech Nowak, a Cecylia Lichniak wystąpiła z ojczyźnianym lirykiem.

Ludwinowski pomnik upamiętnia bohaterów poległych w walkach o wolny byt Polski, a jego odsłonięcie nastąpiło w dwudziestą rocznicę odzyskania Niepodległości.

Trzeba go było wzmocnić pamiątkową tablicą, którą odsłonili miejscowi działacze – Wanda Dąbroś i Robert Karczewski, zaś poświęcił ksiądz Mirosław Tempczyk z parafii w Jakubowie.

On też skropił kapliczkę patrona strażaków. Figurę św. Floriana podarowała jednostce przed rokiem z okazji 50lecia OSP wójt Hanna Wocial. W kapliczce, która góruje przy budynku remizy. Będzie on upamiętnieniem tej rocznicy jako symbol ofiarnej służby strażackiej, dbającej o bezpieczeństwo, życie, zdrowie i mienie lokalnych społeczności, a także jest uhonorowaniem poprzedników, którzy prężnie działali na rzecz bezpieczeństwa.

Zanim wójt podziękowała, zaprosiła gości na poczęstunek, gospodynie przy pomocy nielicznych mężczyzn zaśpiewały nostalgiczną pieśń o polskich kwiatach. Wpisały się nimi w oryginalny wystrój mszalnej remizy, w której znad sceny czuwała nad wszystkimi Maryja Niepodległa…

Numer: 45 (1101) 2018 Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *