Powiat wyborczy

Anna Czyżewska to bezpartyjna kandydatka do rady powiatu – obecna jej przewodnicząca. Zawodowo jest architektem, absolwentką Politechniki Warszawskiej.  Od 2008 roku prowadzi własne biuro architektoniczne. Obecnie doktorantka Politechniki Warszawskiej, a prywatnie mama dwóch dorosłych córek. Wspiera ofiarnie liczne inicjatywy społeczne i charytatywne. Anna Czyżewska jest pierwsza na liście nr 10 wśród  9 mińskich kandydatów do rady powiatu…

Pierwsza z Mińska

Jak podsumuje Pani  ostatnie cztery  lata w radzie powiatu?
– Na początku kadencji zostałam wiceprzewodniczącą rady, ale po wyborze pana Daniela Milewskiego do parlamentu, dzięki zaufaniu radnych zostałam nową przewodniczącą. Opracowaliśmy program rozwoju gospodarczego powiatu mińskiego i metod współpracy z przedsiębiorcami. Sama prowadzę działalność gospodarczą i wiem jak ważne jest to, by lokalny biznes miał sprzyjające warunki. Dzięki temu po prostu powstają nowe miejsca pracy. V kadencja Rady Powiatu minęła bardzo szybko  ale dzięki decyzjom Rady Powiatu Mińskiego w latach 2014-2018 powstały nowe drogi, hale sportowe, pawilon szpitalny ze wspaniałym wyposażeniem do pracy  dla lekarzy i białego personelu oraz  wiele innych obiektów publicznych, które będą służyły przyszłym pokoleniom po prostu mieszkańcom naszego powiatu. Radni aktywnie działali na wielu płaszczyznach, dbając zarówno o rozwój gospodarczy,  społeczny jak też kulturalny. Bardzo dziękuję Radnym za zaangażowanie i wspieranie inicjatyw służących dobru naszej społeczności.

Jaki jest Pani sposób na funkcjonowanie w samorządzie?
– Jako kobieta  architekt muszę ciągle udowadniać swoje kompetencje i łączyć w sobie  męskie i  matematyczne spojrzenie  na piękno. Może więc dzięki temu potrafię podchodzić do wyzwań i problemów we własny, indywidualny  sposób. Poza tym nie traktuję samorządu jako polityki. Cztery lata temu kandydowałam na burmistrza Mińska Mazowieckiego z poparciem prawicowego środowiska, jednak byłam i nadal pozostaję samorządowcem bezpartyjnym. Polityczne wojenki nie są mi potrzebne, jeśli chcemy załatwiać nasze lokalne sprawy.

Członkiem rady powiatu jest Pani pierwszą kadencję, ale przecież doświadczenia może pozazdrościć niejeden samorządowiec?
– Faktycznie od 1993 roku pracowałam w korporacjach w Warszawie aby po 10 latach osiąść w rodzinnym Mińsku. Ponad  dziesięć lat prowadzę własną działalność gospodarczą, ale od 2003 roku pracowałam w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Początkowo jako inspektor, ostatecznie pełniąc funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału. W latach 2004-2008 byłam członkiem Komisji  Architektoniczo – Urbanistycznej przy Staroście Mińskim. Jednak nawet po odejściu z pracy w administracji przygotowywałam złożone publiczne projekty planistyczne, m.in.: sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Mińsk Mazowiecki i gminy Halinów a także po tamtej stronie Warszawy czyli w gminie Izabelin. Byłam architektem wiodącym przy projektowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Mińsk Mazowiecki. Jestem autorką wielu projektów budynków użyteczności publicznej, galerii handlowych, stacji paliw, a także budynków wielorodzinnych, niepublicznych i publicznych placówek oświatowych. i budynków domów prywatnych. Jako architekt niewątpliwie przyczyniłam się do dynamicznego rozwoju urbanistycznego i powstania impulsu wzrostu gospodarczego Ziemi Mińskiej. Faktem jest, że zrealizowałam kilkadziesiąt projektów budowlanowykonawczych dla dużych inwestorów prywatnych, w tym wiele nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych oraz usługowych, także sztandarowych i najbardziej rozpoznawalnych budynków lokalnych w tym budynku przy ulicy Kolejowej w Mińsku, gdzie zastosowane energooszczędne rozwiązania inżynieryjne pozwalają na ekonomiczne użytkowanie mieszkań poprzez płacenie bardzo niskiego czynszu.

Jakie są Pani pomysły na pracę w samorządzie przyszłej kadencji?
– Jeśli zostanę wybrana,  będę działała  na rzecz społeczności powiatu mińskiego. Jestem bardzo aktywna, nie lubię siedzieć w miejscu, lubię działać i się rozwijać. Ja sama po zakończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i otrzymaniu dyplomu magistra inżyniera uzyskałam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończyłam studia z zakresu zarządzania projektami. Ponadto jestem także absolwentką Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, gdzie odbyłam studia z zakresu bezpieczeństwa budowli. Jestem sekretarzem Komisji Rewizyjnej w Mazowieckiej Okręgową Izbę Architektów. Uczestniczę w projektach realizowanych przez Mazowiecką Okręgowej Izbie Architektów, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr oraz Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej.   Pozostaję też w stałej współpracy z Sądem Okręgowym w Siedlcach i w Warszawie gdzie pełnie funkcję biegłego sądowego w specjalności architektura i budownictwo , planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz  prawo budowlane i urbanistyka. Obecnie przygotowuję się do obrony doktoratu. Mam nadzieję, że moje zaangażowanie docenią wyborcy.

A kogo poprze Pani w wyborach na burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki?
– Popieram Roberta Ślusarczyka z nadzieją na lepszą współpracę powiatu z miastem.

Dziękuję za rozmowę z życzeniami powodzenia w wyborach do rady powiatu.

Numer: 42 (1097) 2018 Autor:Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *