Kalejdoskop

Podczas wrześniowego posiedzenia rady gminy Siennica doszło do szczególnie podniosłej uroczystości, podczas której Jerzy Smoliński odebrał akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Siennica.

Honorowy Smoliński

Zenon Jurkowski, przewodniczący rady gminy, która wcześniej przyjęła stosowną uchwałę w tej sprawie, stwierdził, że jest to wyraz najwyższego uznania za wieloletnie osobiste zaangażowanie Jerzego Smolińskiego dla rozwoju oświaty w gminie Siennica. Odznaczony odebrał gratulacje od licznie zebranych świadków ceremonii. Grono absolwentów siennickich szkół przygotowało muzyczną niespodziankę, po której zakręciła się w oku łza.

Jerzy Smoliński stwierdził, że otrzymany tytuł jest dla niego szczególnie cenny, ponieważ odznaczyli go sami mieszkańcy gminy. Dla niego Siennica zawsze będzie domem, bo tutaj otrzymał wszystko to, co pomogło mu w całym dorosłym życiu. Przypomnijmy, że dr nauk prawnych Jerzy Smoliński piastował wiele odpowiedzialnych państwowych funkcji. Był m.in. dyrektorem szkół w Grzebowilku i Kałuszynie, przewodniczącym MPRN w Mińsku Mazowieckim, wicedyrektorem i następnie dyrektorem Departamentu ds. stosunków z ZSRR w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministrem Pełnomocnym Ambasady Polski w Moskwie, Konsulem Generalnym Polski w Sankt Petersburgu. Obecnie sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Jest także prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

Numer: 42 (1097) 2018 Autor: (łk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *