Halinów sprawozdawczy

Co słychać? - Halinów sprawozdawczy / Strażacy Mościckiego

Jednostki ochotniczych straży pożarnych na szczeblu podstawowym zorganizowane są w gminne związki OSP RP. W Halinowie od roku prezesuje im dh Krzysztof Mościcki, a że podległe mu jednostki utrzymuje gmina, to podczas ostatniej sesji prezes składał radnym raport o bezpieczeństwie w gminie

Strażacy Mościckiego

W gminie Halinów funkcjonują 3 jednostki OSP: Okuniew, Długa Kościelna i Cisie, przy czym dwie pierwsze są w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego (KSRG). Stan członków wynosi 123 druhów, w tym 18 kobiet. Przy każdej z wymienionej jednostek OSP istnieją także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) skupiające łącznie 30 młodych druhów. Przy OSP Długa Kościelna jest również drużyna kobieca. Warto odnotować, że 13 osób jest członkami wspierającymi halinowskie OSP. W swoich szeregach mają również członków honorowych, do których w ostatnim czasie dołączył burmistrz Adam Ciszkowski.
Najlepiej wyposażone są jednostki w Okuniewie i Długiej Kościelnej. Mają one po dwa samochody gaśnicze, aparaty powietrzne, zestawy narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, rozpieracze kolumnowe, agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, piły do betonu i stali oraz pompy szlamowe i pływakowe. Nieco skromniejsze wyposażenie ma jednostka OSP w Cisiu.
W roku 2011 na terenie gminy Halinów doszło ogółem do 270 nieszczęśliwych zdarzeń w tym 76 pożarów. Odnotowano również 9 alarmów fałszywych. Gminne jednostki OSP brały udział w zawodach sportowo-pożarniczych z różnym powodzeniem.
W zamiarach Zarządu Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Halinowie jest adaptacja pomieszczeń OSP na świetlicę wiejską w Długiej Kościelnej – wydatek około 100 tys. zł i rozbudowa remizy w Cisiu. Potrzebne są jeszcze pieniądze na doposażenie strażaków w sprzęt, ubrania specjalne, mundury, hełmy itp. Szacowane koszty na ten cel to po około 60 tys. zł na każdą jednostkę. Prezes Mościcki prosił władze miasta o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2013 rok kwoty 150 tys. zł na rozpoczęcie wymiany przestarzałych samochodów podległych mu jednostek OSP.
W imieniu społeczności lokalnej strażakom za dbałość i bezpieczeństwo mieszkańców gminy podziękował przewodniczący rady Marcin Pietrusiński i burmistrz Adam Ciszkowski.

Numer: 2012 40 Autor: Franciszek Zwierzyński