Mechanik świąteczny

Mechanik ma okazje do organizowania imprez. Po wystawie samochodów ciężarowych przyszedł czas na obchody dnia patrona, czyli Powstańców Warszawy i 40. rocznica oddania do użytkowania budynku szkoły. W międzyczasie ZSZ-2 został wyróżniony w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Młody 40-latek

We wtorek 2 października 2012 r. poranne zachmurzone niebo rozjaśniło się i już w południe nastał piękny dzień polskiej złotej jesieni. Pogoda więc dopisywała, by przed szkolnym kamieniem pamięci rozpocząć uroczystości związane z obchodami dnia patrona szkoły oraz 40 rocznicą oddania do użytku budynku szkoły przy ul. gen. Sosnkowskiego 43.
Obchody święta szkoły zaszczycili swoją obecnością starosta Antoni J. Tarczyński, proboszcz Marian Sobieszek oraz przedstawiciele rady rodziców.
Pierwsza część apelu miała charakter hymnowo-sztandarowy, przy czym obok sztandaru szkoły powiewał sztandar Związku Kombatantów Armii Krajowej Obwodu Mewa-Kamień, który został powierzony Mechanikowi przed trzema laty. Delegacje klas zapaliły znicze, a duchy artystyczne z kl. III Ts Marka Sitka pokazały historię szkoły oraz heroizm Powstańców Warszawy.
Później nadszedł czas na bardziej swawolną, choć równie ważną część uroczystości. Dyrektor Tomasz Płochocki w swym wystąpieniu odniósł się do historii i współczesności siedziby szkoły, wskazał zmiany zachodzące w wyglądzie budynku i jego otoczenia, podkreślił wartości, którymi w swojej pracy kierują się nauczyciele, i które stają się drogowskazem życia dla uczniów. To one sprawiają, że uczniowie i nauczyciele tworzą szkolną brać Mechanika, którą bez względu na wiek łączą silne więzy.
A starosta Tarczyński, który tutaj rozpoczynał swą karierę zawodową i brał czynny udział we wznoszeniu nowej siedziby Mechanika, wspominał pracę nauczycieli przy kopaniu fundamentów, wożeniu cegieł i porządkowaniu terenu. Przyznał, że kiedy patrzy na mury szkoły widzi cegły, które sam nosił, pamięta jak wiele poświęcenia i zaangażowania musieli wykazać pracownicy i uczniowie, by szkoła mogła żyć w pełni, służyć uczniom i społeczeństwu. Jest dumny, że budynek mimo dorosłego wieku 40-latka, ciągle pięknieje, nowocześnieje, spełnia wymogi współczesności.
Kilka serdecznych słów skierował do młodzieży ks. Proboszcz Marian Sobieszek, który uczestniczył w uroczystości nie tylko jako duszpasterz, ale też jako przyjaciel i sąsiad szkoły. Widzi więc zmiany zachodzące w wyglądzie budynku i jego otoczeniu. Wskazał też na wartości, jakie niesie ze sobą warszawscy powstańcy i na wartości, jakimi powinni kierować się nauczyciele i uczniowie, by móc żyć godnie, żyć w prawdzie i świadomości społecznych i narodowych powinności.
Ostatni akt obchodów był spektakularny – zasadzono 40 drzew na czterdziestolecie budynku. I tak historia połączyła się z teraźniejszością, by móc budować przyszłość. Bo właśnie z myślą o przyszłych pokoleniach zasadzili swe drzewka zarówno uczniowie i nauczyciele, goście i dyrekcja, jak i pracownicy administracji i emeryci. Wielu z nich pamięta, jak w grudniu 1959 roku wytyczono plac budowy pod nowy budynek szkoły, w 1967 r. przygotowano pełną dokumentację techniczną, a 21 czerwca 1969 roku położony został kamień węgielny pod budowę kompleksu budynków, by w 1972 r. je zasiedlić. Także 11 czerwca 1995 roku, kiedy odbyły się uroczystości nadania szkole imienia Powstańców Warszawy.

Numer: 2012 41 Autor: J. Zbigniew Piątkowski