Prosto z powiatu

W ostatnich dniach, pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, ukazała się książka autorstwa Kazimierza Andrzeja Zycha pt. „Życie w Imię Boga, Honoru i Ojczyzny”.

Szlachetne dzieje

Jest to bogata, ilustrowana edycja (400 stron) opisująca życie i służbę ks. ppłk. Jana Sikory urodzonego 29 sierpnia 1921 roku w Transborze, a zmarłego  17 sierpnia 2011 roku i pochowanego na cmentarzu parafialnym w Wołominie. Autor wykorzystał bogate źródła i dokumentację fotograficzną o dostojnym pasterzu z wielu stowarzyszeń, dołączając do tego archiwum własne, zbiory przyjaciół i zapisy samego bohatera. Jest w niej opisane całe bogate życie młodzieńca, partyzanta, a przede wszystkim kapłana poświęconego bez reszty Bogu, Kościołowi i służbie bliźniemu. Warto zapoznać się z tą książką i życiem człowieka, który wyniósł wiarę z domu rodzinnego, uszlachetniając ją długoletnią służbą kapłańską dla Boga, Honoru i Ojczyzny. Był On rodakiem Ziemi Mińskiej i Honorowym Obywatelem Miasta Mińsk Mazowiecki. (fz)

Numer: 2012 41 Autor: