W DPS

Niecodzienna wizytacja gościła u dyrektorki Domu Opieki Społecznej im. św. Józefa w Mieni Małgorzaty Chwedoruk. Jej podopieczny Kazimierz Czmoch ukończył w roku br. 90 lat. Z tej okazji prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk inż. Henryk Strzelecki uhonorował go dyplomem uznania

Święch na dyplom

Aktu wręczenia dokonał sekretarz generalny tego związku płk dr Stanisław Całka, dołączając osobiste życzenia w obecności dyrektorki, wicedyrektora Sylwestra Dąbrowskiego i kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego Sławomira  Święcha.
Pan Kazimierz urodził się w Starogrodzie w rodzinie rolniczej. Ostatnio zamieszkiwał u rodziny w Dębem Małym, w gminie Latowicz. Jest kombatantem z racji udziału w konspiracji i w II wojnie światowej. Pomimo słusznego wieku i lat trudu oraz ciężkiej pracy na roli, czuje się dobrze i zachowuje poprawną pamięć. Warunki, jakie ma stworzone w domu opieki – jak sam określił – są dobre. Zamieszkuje w 2-osobowym pokoiku i ma zapewnioną opiekę lekarską.
W zakładzie tym przebywa około 180 podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności. Przeważają starcy. Całkowite koszty związane z utrzymaniem miesięcznym jednego pensjonariusza wynoszą 3089 złotych. W koszty te nie są wliczane wydatki ponoszone na remonty i zakupy inwestycyjne. 

Numer: 2012 40 Autor: (fz)