Węgrów żydowski

27 września 1942 roku Niemcy przystąpili do akcji wysiedlania mieszkańców węgrowskiego getta w wyniku której, zamordowano w obozie zagłady w Treblince kilka tysięcy żydowskich mieszkańców Węgrowa.  By upamiętnić to tragiczne wydarzenie od piątku 21 września do niedzieli 23 września w Węgrowie odbył się szereg wydarzeń

Okruchy pamięci

Obchody zapoczątkowała promocja książki Małgorzaty Piórkowskiej „Sprawiedliwi i Ocaleni”. Mieszkańcy Węgrowa i okolic, pomagający Żydom w latach okupacji hitlerowskiej”. Dzień później o Żydach w Węgrowie opowiadała młodzież z LO im. A. M ickiewicza w spektaklu „Okruchy pamięci…”. Spotkanie zakończył koncert  muzyki klezmerskiej w wykonaniu zespołu „Di Kuzine”.
Główna część uroczystości miała miejsce w niedzielę. Były nabożeństwa i marsz pamięci do Lapidarium w Węgrowie. Przy pomniku upamiętniającym węgrowskich Żydów przedstawiciel Naczelnego Rabina Polski Natan Dudek-Lewin,  proboszcz i dziekan węgrowski ks. prał. Leszek Gardziński oraz  proboszcz parafii ewangelickiej w Węgrowie ks. Bogdan Wawrzeczko odmówili modlitwę ekumeniczną, a delegacje samorządu miasta Węgrowa i powiatu węgrowskiego złożyły kwiaty.
Ostatnia część obchodów odbyła się w WOKu, gdzie można było wysłuchać  referatów dotyczących Żydów w Węgrowie, obejrzeć spektakl  w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, a także zapoznać się z projektem architektonicznym  przebudowy obecnego  Domu Rabina w Węgrowie na Muzeum Kultury Żydowskiej.

Numer: 2012 40 Autor: Małgorzata Iwańska