Mińsk kobiet

Nie chcą być bierne i bezbronne, więc we wtorek, 17 września 2012 roku, przyszły do Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO przy ulicy Dąbrówki, gdzie miała miejsce inauguracja kursu samoobrony dla kobiet pod nazwą „Bezpieczna i aktywna kobieta”. Trzymiesięczne, bezpłatne zajęcia dla mińszczanek realizowane będą w ramach zadania porządku i bezpieczeństwa publicznego

Czynne i bronne

Podczas inauguracji kursu, oprócz czterdziestu kursantek, obecni byli także instruktorzy, którzy będą prowadzili z mińszczankami zajęcia zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. To psycholog z PPP Maria Albrehcińska-Oleksiuk oraz nadkomisarz Piotr Wojda i podkomisarz Daniel Niezdropa z KPP. Miasto reprezentowali również mężczyźni – wiceburmistrz Krzysztof Michalik i Andrzej Ryszawa.
Gospodarzami kursu byli Marta i Jacek Łuniewscy oraz trenerzy – Marcin Widerski i Igor Koczyrkiewicz. Nieobecna Katarzyna Szubińska-Witek będzie prowadziła zajęcia pierwszej pomocy.
Kurs podzielono na panele tematyczne stanowiące całościowy systemem nauki obrony przed wszelkimi formami przemocy. Obejmuje on zarówno zajęcia z psychologii, prawa oraz ratownictwa medycznego, jak i praktyczną naukę skutecznych metod samoobrony przeznaczonych dla każdej kobiety, niezależnie od warunków fizycznych.
Celem kursu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa kobiet dzięki praktycznej wiedzy, która może okazać się przydatna w sytuacjach trudnych. Także zachęcenie do aktywnego trybu życia poprzez zainteresowanie zajęciami sportowymi.
– Poczucie bezpieczeństwa mężczyzn i kobiet znacznie się od siebie różni. Panuje ogólne przeświadczenie, że kobieta jest łatwiejszym celem ataku, że stawia mniejszy opór i nie jest w stanie skutecznie się obronić. Nasz klub, wychodząc naprzeciw stereotypom, chce za pośrednictwem tego kursu przygotować kobiety psychicznie i fizycznie do radykalnego zmniejszenia ryzyka napadu lub utraty zdrowia czy życia podczas niespodziewanego ataku w różnych sytuacjach – stwierdził w podsumowaniu na razie teoretycznego spotkania Igor Koczyrkiewicz.
Kurs organizowany jest przez Miński Klub Sportowy TAEKWON – DO we współpracy z samorządem mińskim i policją. Jest to pierwszy tego typu kurs w naszym mieście, ale nie narzeka na brak zainteresowania. Wręcz odwrotnie – liczba chętnych pań do uczestnictwa w zajęciach przekroczyła ponad dwukrotnie limit miejsc. Wiceburmistrz Krzysztof Michalik obiecał więc ciąg dalszy w przyszłym roku.

Numer: 2012 39 Autor: J. Zbigniew Piątkowski