Mińskie jubileusze

Należąca do najstarszych na Mazowszu parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim liczy już 590 lat. Jubileuszowe i odpustowe uroczystości skupiły 8 września liczne grono mińszczan oraz zaproszonych gości

Jutrzenka zbawienia

Słowami papieża Polaka: „Naród, który nie pamięta swojej historii, nie ma także swojej przyszłości” witał zgromadzonych gości proboszcz parafii ks. Dariusz Walicki. Przypomniał zebranym historię parafii NNMP wplecioną w wielowiekową tradycję mińskiej ziemi i ważne etapy polskich dziejów. Do tych wartości odnosił się również biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser, który przewodniczył uroczystej mszy. W homilii zaznaczył, że zarówno dzisiejsze święto oraz każde nasze urodziny powinny być czasem wdzięczności dla Stwórcy, ale też wdzięczności naszym przodkom, którzy przez lata pielęgnowali bogactwo wiary, podążali bożymi drogami i z pokolenia na pokolenie przekazywali dziedzictwo duchowe. Przekonywał, że nie sposób też zapomnieć Józefa Piusa Dziekońskiego, który swym architektonicznym zmysłem oraz kunsztem wszczepił w budowlę kościoła NNMP świetlany sakralny dorobek czasu średniowiecznych katedr. Podkreślał, że wierni skrywają się pod płaszczem ochronnym Jutrzenki Zbawienia i ze szczególną czcią traktują obraz Matki Boskiej Anielskiej zwany też Matką Boską Mińską, namalowany przez Jana Czesława Moniuszkę.
Z wizerunkiem tym związana jest postać gen. Józefa Hallera. Ten dowódca frontu północno-wschodniego armii polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej wraz ze swym sztabem modlił się przed nim 12 sierpnia 1920 roku, prosząc o zwycięstwo polskiego oręża. Błękitny generał dziękował w tym samym miejscu za odniesioną wiktorię i prosił o dalsze sukcesy Wojska Polskiego.
W historię parafii wpisało się wiele pokoleń duszpasterzy, proboszczów (jeden nawet, Jan Przerębski, był w latach 1559-1562 był prymasem Polski) oraz ludzi świeckich, o czym abp Hoser przypominał. Podziękowania, za wkład dla parafii oraz miasta otrzymał od wiernych, społeczności nauczycielskiej oraz burmistrza proboszcz Dariusz Walicki. Renowacja Misji św. z nauką głoszoną przez ojców Redemptorystów, prace remontowe i restauracyjne, promocja albumu „Sacrum ziemi mińskiej”, występy chórów i zespołu „Mazowsze”, pielgrzymka do Rzymu, otrzymanie z rąk ks. Kardynała Stanisława Dziwisza relikwiarza pierwszego stopnia z kroplą krwi błogosławionego Jana Pawła II, odwiedziny Radia Warszawa-Praga oraz życzenia dla parafian od Ojca Świętego Benedykta XVI, to niektóre tylko działania uświetniające jubileusz.
W 590. rocznicę erygowania parafii ważkim akcentem wpisało się także wydanie monografii „Historia parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim” autorstwa dr Lilli Kłos. Odpustowe uroczystości nie byłyby pełne, gdyby zabrakło jarmarcznych atrakcji. Tych jak co roku było co niemiara, a łasa obwarzanków, cukrowej waty czy petard gawiedź snuła się wśród przykościelnych uliczek i parkowych alejek aż do samego wieczora.

Numer: 2012 37 Autor: Teresa Romaszuk