Mrozy przestrzenne

Samorząd gminy na czele z wójtem Dariuszem Jaszczukiem podjął inicjatywę przebudowy i urządzenia targowiska w Mrozach. Zadanie rozłożono na lata 2012-2013. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 1,7 mln złotych

Targ za dotacje

Wójt Jaszczuk bezsprzecznie dba o wszechstronny rozwój gminy. Zbudowanie ucywilizowanego targowiska, jako wygody dla handlujących i mieszkańców, jest jednym z przejawów zrównoważonego rozwoju gminy. Koszt urządzenia targowiska jest dość wysoki, ale gmina liczy na pozyskanie na ten cel dużych pieniędzy z zewnątrz. Wójt złożył już wniosek o aplikację 1,7 mln zł z PROW – projekt „Mój rynek”. Z pewnością na rozstrzygnięcia trzeba będzie poczekać, a roboty rozpocząć nie wcześniej jak w drugiej połowie 2012 roku. Toteż w ramach zmian budżetowych na ostatniej sesji, na rok bieżący, przyjęto na ten cel kwotę tylko 44 tys. zł z dochodów własnych gminy.
Obszar planowanego targowiska znajduje się przy ul. Pokoju oraz Armii Krajowej i będzie mniejszy od dotychczasowego rynku o część przewidzianą pod przyszły wiadukt kolejowy. Urządzenie targowiska będzie obejmowało utwardzenie powierzchni, budowę parkingów, boksów – w tym część zadaszonych, pomieszczeń dla obsługi oraz doprowadzenia wody, kanalizacji i oświetlenia.
W pobliżu planowanego targowiska – w chodniku przy ul. Pokoju – rośnie dąb szypułkowy objęty ochroną. W związku z tym w pobliżu dębu planuje się tylko wjazd na targowicę i miejsca parkingowe.
Radny Wojciech Wańko z Grodziska prosił o zapewnienie strefy ochronnej dla dębu. Wójt wyjaśnił, że strefa ta określona jest promieniem 15 m od pomnika przyrody. Nie będą prowadzone tutaj roboty ziemne, które wpływałyby na żywotność dębu, a będzie utrzymana odpowiednia powierzchnia czynna. Stosowną uchwałę podjęli radni zobowiązując wójta gminy do działań zapobiegających zniszczeniu chronionego drzewa bądź zmniejszenia jego walorów przyrodniczych.

Numer: 2012 06 Autor: (fz)